Семинар на тема "Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика"

На 26.02.2016 г. от 13.00 ч. в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ № 7. ще се проведе Семинар на тема “Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика“, организиран от Съюзът на юристите в България и Апис Европ. Лектори ще бъдат съдия...