Семинарът по Дигитално право на ILAC и Съюза на Съдиите в България пожъна успех

На 22.01.2016г. се проведе семинарът по Дигитално право, организиран от ILAC и Съюза на Съдиите в България – ССБ. Семинарът беше на тема: “Правна проблематика на Информационните и Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и съдебна практика на Съда...

Правна проблематика на информационните и Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и съдебна практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)

Семинар на тема “Правни проблеми на Правото на Информационни и Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)” Място на провеждане : Зала на ВКС в Софийски Градски Съд – град София, бул....