Apis

На 26.02.2016 г. от 13.00 ч. в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ № 7. ще се проведе Семинар на тема “Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика“, организиран от Съюзът на юристите в България и Апис Европ. Лектори ще бъдат съдия Любка Стоянова, заместник-председател на Административен съд София-град и доц. д.ю.н. Атанас Семов.

По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с новия продукт на АПИС: EuroCases, както и да научите за най-новите инициативи на ILAC, в които може да се включите. Повече информация за семинара може да намерите тук.

 

Теми и Лектори:

  1. “Актуални проблеми в практиката на Съда на ЕС през 2015 г. относно значението на производството за преюдициални запитвания и ролята на съдилищата на държавите-членки”.

Лектор: доц. д.ю.н. Атанас Семов, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Директор на Института по Европейско право.

  1. “Силната страна на слабите елементи в търговската марка – актуална практика на Съда на ЕС по въпросите за значението на неотличителните елементи на търговските марки в производствата по регистрация и заличаване”

Лектор: съдия Любка Стоянова, заместник-председател на Административен съд София-град.