На 22.01.2016г. се проведе семинарът по Дигитално право, организиран от ILAC и Съюза на Съдиите в България – ССБ. Семинарът беше на тема:

“Правна проблематика на Информационните и Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и съдебна практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)

и се проведе в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата. Благодарение на прекрасните лектори и на всички участници, присъствали на събитието, то предизвика голям интерес сред юридическите среди. Презентациите на лекторите може да намерите тук:

Решение на Съда на ЕС от 19 юли 2012 година по дело C‑376/11 Pie Optiek SPRL срещу Bureau Gevers SA, European Registry for Internet Domains ASBL

Полезни линкове по темата на съдия Любка Стоянова
Лектор: съдия Любка Стоянова, зам.председател на Административен Съд-София Град